Klinikken

Hvem er vi?

Vi arbejder for kvaliteten af din patientoplevelse

I klinikken arbejder vi med kvalitetssikring og patientsikkerhed i henhold til den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. Dette gør vi for at give dig den bedst mulige patientoplevelse i forbindelse med dit udrednings- og behandlingsforløb. Den Danske Kvalitetsmodel består af en række målsætninger for god kvalitet. Disse omhandler bl.a. planlægning af behandlingsforløb og forskrifter for håndtering af prøvesvar eller medicin.

Klinikken 1

Din lokale reumatolog i Odense er akkrediteret

Klinikken er akkrediteret jf. den danske kvalitetsmodel den 16/1-2020, med alle indikatorerer helt opfyldt. Gyldighedsperiode 16/1-2020 til 12/3-2023.

Surveyteamets sammenfattende konklusion:
Speciallæge i reumatologi med en lægesekretær. Der er gode patientforløb, der er stor fokus på patientsikkerhed og især sektorovergange. Der tages læring af alle hændelser i klinikken. Der arbejdes systematisk med kvalitet og kvalitetsudvikling og forbedring. Alle indikatorer er helt opfyldte.”

Læs hele akkrediteringsrapporten her.

Vi arbejder for din tilfredshed

Som endnu et led i bestræbelsen på at øge kvaliteten af din patientoplevelse deltager klinikken i den i overenskomsten mellem RLTN og FAPS aftalte patienttilfredshedsundersøgelse. Læs rapporten her.

Tilsynsrapporten, patienttilfredshedsundersøgelse samt klinikkens privatlivspolitik er alle præsenteret i klinikkens informationsmappe placeret i venteværelset.

Siden benytter cookies for at sikre dig den bedste oplevelse, ved at bruge siden, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere.